23 May 2013

Moderasi EDU3105 Mei 2013 (PPG)

22 Mei 2013-Moderasi Kertas EDU 3105-Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran
Moderasi ini dilaksanakan di bilik Jabatan Teknologi Pendidikan. Ia dihadiri oleh semua pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan yang mata pelajaran ini.
Panel pemeriksa


Tujuan moderasi ini dilaksanakan ialahuntuk menyelaraskan markah yang diberi oleh para pemeriksa. Markah ini dipastikan supaya tidak terdapat jurang perbezaan yang besar di antara satu pemeriksa dengan pemeriksa yang lain.
Ketua peperiksa/moderator


Bagi mata pelajaran ini, terdapat 2 bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B dan bahagian C, Bahagian A mkerupakan 20 soalan objektif yang perlu dijawab semua para calon. Bahagian B merupakan soalan yang diberi dalam bentuk struktur dan wajib dijawab oleh semua calon. manakala bahagian c merupakan soalan esei yang perlu dijawab hanya 2 soalan daripada 3 soalan yang diberi.

Penal sedang bersidang

Ketua pemerisa dan moderator perlu memainkan peranan bagi memastikan tidak terdapat perbezaan yang besar  mengikut item-item yang ditetapkan.

Pemeriksa meneliti skrip jawapan

No comments:

Post a Comment