22 Aug 2013

Pertandingan Inovasi

Keputusan Pertandingan  Inovasi dalam Pengajaran dan PembelajaranKategori IndividuTempat PertamaTempat KeduaTempat KetigaKategori Kumpulan


Tempat Pertama


Tempat Kedua
Tempat Ketiga21 Aug 2013

Hari Inovasi 2013


Tarikh: 21 Ogos 2013 (Rabu)


Program Hari Inovasi dan Anugerah Kualiti 2013 telah didakan di Dewan Seri Budiman.Tema yang dipilih ialah "Kreativiti dan Inovasi Melonjakkan Transformasi Pendidikan bersesuaian dengan tugas dan peranan pensyarah sebagai golongan yang berada dalam barisan hadapandemi mengekekalkan sifat-sifat pendidik yang mengamalkan amalan penyelidikan.Tema ini bertepatan dengan hala tuju dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 di balah elemen Asperasi Murid yang bermatlamat untuk melahirkan murid yang berfikiran kreatif dan inovatif.


Hari Inovasi menyediakan peluang dan ruang kepada seluruh warga kampus untuk mengesah dan memperagakan bakat  dan daya kreativiti agar dapat memberi satu impak  kepada warga IPHKTHO  dalam usaha menghasilkan produk atau kaedah baru ke arah keberkesanan perlaksanaan kurikulum.


Lagu Malaysia Inovasi
 Kumpulan Koir IPGKTHO

Objektif
Secara umumnya, pertandingan kreatif dan inovasi bertujuan untuk melahirkan pensyarah yang kreatif dan inovatis untuk
  1. meningkatkan pemikiran kreatif fan onovatif dalam pengajaran dan pembelajaran ke arah pendekatan pedagogi yang lebih interaktif
  2. Mendedahkan pelaksanaan inovasi dalam amalan pengajarn dan pembelajaran.
  3. Menjadikan wadah perkongsian bahan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam kalangan warga pendidik.
Pentas Hari Inovasi 2013


Bahan  Inovasi JTP


Peserta Jabatan Teknologi Pendidikan


Add captionPeserta dari Jabatan Teknologi PendidikanJabatan Tamaddun Islam dan Moral


Para hakim sedang membuat penilaian