16 Sep 2015

Prosiding 2015

Prosiding Seminatr Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam 2015 pada 14-15 September 2015 bertempat di Universiri Tun Hussein Onn, Johor


Tajuk

Kemahiran dan Sikap Mempengaruhi  Guru-Guru Menggunakan Teknologi Maklumat (TMK) di Sekolah 

oleh 
Shamsiah binti Sidek
Muhammad Amin bin Simon
Nor Hayati Ismail
Azman Hasan


Kertas kajian (penuh)
Kemahiran dan Sikap Mempengaruhi  Guru-Guru Menggunakan Teknologi Maklumat (TMK) di Sekolah (Kertas Penuh)