12 Apr 2013

Bengkel Fotografi dan Video

Bengkel Fotografi dan video ini telah diadakan seperti berikut:

Tarikh: 13 April 2013 (Sabtu)
Tempat: Bilik Mikro, IPG Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat.
Masa: 9.00-12.00  tengahari
Kumpulan sasar: Pelajar PISMP Semester 3
Seramai 17 orang daripada 30 orang telah menghadiri kursus ini.

Penganjur: Jabatan Teknologi Pendidikan, IPK Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat

Fasilitator;

  1. Muhammad Amin bin Simon
  2. Zelkepli bin Shahrom
Kehadiran peserta kursus  seperti berikut:


Pengenalan

Kamera merupakan alan yang digunakan untuk mengambil gambar berfokuskan cahaya. Kualiti gambar yang dihasilkan bergantung kemahiran pengguna menggunakan pengetahuan yang ada untuk mengambil gambar. Misalnya dedahan kepda cahaya dan kelajuan cahaya untuk menghasilkan imej. Ini perlu dikuasai oleh setiap pengguna yang menggunakan kamera.

Begitu juga kamera video digunakan untuk menghasilkan gambar gerak. Ini bermakna setiap pengguna akan merakamkan gambar yang berkonsepkan frame. Gambar diambil dan kualiti gambar dipertimbangkan kepada faktor-faktor tertentu. Semua ini perlu dikuasai. Oleh itu, bengkel kamera dan video ini sangat berfaedah kepada peserta yang mengikutinya.
Penerangan diberi kepada peserta

Objektif kursus

Di akhir  kursus ini peserta dapat
  1. Mengetahui  dan mengenalpasti bahagian-bahagian kamera.
  2. Mengaplikasikan teknik pengambilan gambar menggunakan kamera DSLR.
  3. Melakukan kerja amali diluar bilik darjah untuk mengambil gambar.
  4. Mengenalpasti bahagian-bahagian kamera video dan fungsi-fungsinya.
  5. Mengambil gambar gerak menggunakan kamera video.
  6. Melakukan kerja amali di luar bailik darjah dengan mengintegrasikan penggunaan video untuk menghasilkan bahan pengajaran pembelajaran
Fasilitator memberi penerangan
Kamera
Bahagian-bahagian asas kamera
Carapenggambaran menggunakan kamera
Kerja lapangan di luar bilik darjah

Video
Bahagian-bahagian video
Cara membuat rakam video
Kerja lapangan di luar bilik darjah

Penyuntingan  Video
Penyuntingan video menggunakan perisian Ulead Studio 11. Peserta diperkenalkan  menu utama dalam perisian ini serta fingsi tool setiap satu. Seterusnya peserta  didedahkan cara penyuntingan menggunakan garis masa. Misalnya garis  masa untuk video, teks, audio dan juga imej diintegrasikan dalam kursus ini.
Peserta menghasilkan video ringkas  dengan menggunakan gambar yang diambil sama ada menggunakan kamera DSLR(gambar pegun) dan juga menggunakan kamera video. Penerangan diberikan langkah demi langkah sehingga terhasilnya video yang dibangunkan.

Memberi bimbingan kepada peserta

Peserta berbincang dalam kumpulan

 2 Fasilitator berkongsi idea

Amali di luar bilik darjah

Peserta  sedang merakan gambar

Penerangan bahagian-bahagian kamera

Hasilan foto yang diambil

Khusuk mengambil gambar

Seronoknya mengambil gambar

Bertgukar-tukar idea

Memberi bimbingan kepada peserta  teknik mengambil gambar

Mengambil gambar

Penyuntuingan video menggunakan Ulead Studio 11

Memberi bimbingan

Sebahagian daripada para peserta kursusNo comments:

Post a Comment