27 Sep 2012

Kursos Online Learning

Kursus Online Learning   Portal Pembelajaran PPG) akan diadakan pada 10-12 Oktober 2012 di Hotel New York, Johor Bahru. Kursus ini dikendalikan oleh  Fasilitator daripada Jabatan Teknologi Pendidikan iaiau Cik Sumitera Kan Fong Kuen, En. Ismail bin Jaafar dan Tn. Hj. Muhammad Amin bin Simon dan dipantyau oleh Unit LDP Pn. Nor Hida binti Ibrahim.

Pelajar PPG yang menjalani mod pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) memrlukan bimbingan dan panduan secara konsisten dan sistematik dan membantu mereka menguasai konsep, kemahiran dan nilai dalam kursus PPG yang berkenaan.

Penyediaan bahan dan aktiviti pemgajaran pembelajaran yang direkabentuk secara ansur maju dan berkualiti  dapat membantu pelajar yang tidak berkesempatan mengadakan interaksi kuliah secara berkala yang berkaitan dengan kursus berkenaan.

Objektif Kursus
Pada akhir kursus peserta dapat:
  1. membina bahan aktiviti  pembelajaran atas talian dengan cara
  2. mengedit format course setting
  3. mengurus fail dan folder berhubung bahan dan aktiviti pengajarn dan pembelajar atas talian
  4. menyediakan fail dan folder sebagai lampiran
  5. menyediakan pautan URL
  6. Embed Google Docs dan /Youtube Video ke moodle
  7. menyediakan aktiviti pembelajaran
  8. menyediakan kuiz

Pensyarah-pensyarah PPG Kohot 1 (Ambilan Jun 2011) dan Kohot 2 (Ambilan Feb 3012) dikenalpasti sebagai peserta kursus ini. Senarai peserta kursus adalah seperti berikut:

Bil
Nama
Jabatan
1
Hj. Abd kadir bin Abd Rahim
Jabatan SN/MT
2
Dr Hussein bin Sharif
Jabatan Pengajian Melayu
3
En. Ismail bin Saiman
Jabatan  Kemahiran Hidup
4
Pn. Yeo Siok Tee
Unit Kokurikulum
5
Pn. Kor Mee Choo
Jabatan Bahasa-BC
6
Pn. Kurotol Aini binti Muhamad Mukhtar
Jabatan Bahasa-BI
7
Pn. Norliha binti Jemain
Jabatan SN/MT
8
Pn. Fadhilah binti Aspar
Jabatan Ilmu Pendidikan
9
Pn.Norrila binti Satari
Jabatan Kajian Sosial
10
En. Khairul Anwar bin Abu Bakar
JAPIM
11
En. Zulkifli bin Daud
Jabatan S/MT
12
En. Zelkepli bin Shahrom
Jabatan Teknologi Pendidikan
 

Pengisian

Hari Pertama (10/10/2012-Rabu)
Pendaftaran
Taklimat kepada peserta kursus
Slot 1-Pengenalan kepada Portal Pembelajaran
Slot 2-Bengkel Edit Profil dan Pengurusan Folder
Penceramah: Cik Sumitra Kan Fong Kuen


Hari Kedua (11/10/2012-Khamis)

Slot 3-Edit Course Setting dan Enrolmen Method
Slot 4-Pengurusan Fail dan Folder
Slot 5-Perkongsian maklumat melalui Google Doc
Slot 6-Bengkel Penyediaan bahanpembelajaran
Slot 7-Bengkel Pembinaan aktiviti pembelajaran


Hari Ketiga (12/10/2012-Jumaat)

Slot 8-Pengubalan item aneka pilihan dan penetapan format kuiz
Slot 9-Pembentangan hasil pembinaan bahan dan aktiviti  OLL dan penutup


No comments:

Post a Comment