7 May 2011

Video Korporat JTP

Video Korporat Jabatan Teknologi Pendidikan

Video Korporat ini diterbitkan sempena Perhimpunan Bulanan Staf  Bil 5/2011. Perhimpunan ini dikendalikan oleh Jabatan Teknologi Pendidikan IPG Kampus Tun Hussein Onn.

Video ini memapaparkan  tentang seloka Warga Jabatan Teknologi Pendidikan. Seloka bermula dengan  penampilan Ketua Jabatan  Teknologi  Pendidikan, diikuti dengan Timbalan KJ, Ketua Unit TP dan Ketua Unit TMK. Selepas itu diikuti dengan pensyarah-pensyarah lain  Jabatan Teknologi Pendidikan dengan memfokuskan kepada  bidang tugas yang dilaksanakan. Tidak ketinggalan juga  fungsi staf sokongan JTP dipaparkan bersama.

Bahagian kedua video ini  mengisahkan tentang kemudahan-kemudahan yang tedapat di Jabatan Teknologi Pendidikan seperti Bulik Multimedia, Bilik Rakaman  dan sebagainya. Tidak ketingalan fungsi laman web jabatan juga diketengahkan dalam video ini. Bahagian seterusnya ialah memapaparkan tentang aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan sepanjang tahun 2011 dan juga aktiviti-aktiviti lepas.

Video ini telah dibangunkan oleh Muhammad Amin Simon sebagai Pengarah Projek  , Penyunting video dan audio . Di samping itu  beliau bertindak sebagaai penerbit video Korporat JTP. Tidak ketinggalan  penerbitan ini dibantu oleh Pn. Haslina Mohamad, sebagai penulis skrip, pembangun montaj, En. Zelkepli Shaharom sebagai Jurukamera video dan suara latar sementara  En. Ismail Jaafar juga sebagai suara latar.

Dengan penerbitan video korprat ini dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk penerbitan video-video yang lain.

aminiptho-2011

No comments:

Post a Comment